Kitarat.info > Otteet ja soinnut > Barre-soinnut

Barre-soinnut

Barre soinnuilla tarkoitetaan kitaran soiton yhteydessä sointuja, joissa etusormella painetaan joko kuusi tai viisi kieltä alas samaan aikaan eli koko otelaudan poikki. Barre-otteet perustuvat pääasiallisesti avoimiin E- ja A-sointuihin, joissa etusormi toimii tavallaan capona painaen kaikki kielet alas ja sitä myöten transponoiden sointua eri sävelkorkeudelle.

Miksi barre-otteet kannattaa opetella?

Kun opit muodostamaan barre-otteita, pystyt käytännössä soittamaan minkä tahansa soinnun. Barre-sointujen etu on nimenomaan siinä, että kun opettelet esimerkiksi F-duurin, F-mollin, Fsus4-soinnun, F-maj7-soinnun tai minkä tahansa muun variaation F-soinnusta, osaat myös soittaa esimerkiksi minkä tahansa A-soinnun.

Ylennetty-F barre-ote kitaralla
F# barre-ote kitaralla

Logiikka tämän takana on se, että eri barre-sointuja (esim. F, G, A, Bb jne.) muodostetaan samalla vasemman käden otteella – otetta ainoastaan siirretään ylös- tai alaspäin otelaudalla sen mukaan mikä sointu on kyseessä. Tämä takia on tärkeää opetella kitaran 6. kielen sävelet ulkoa, jonka jälkeen osaa muodostaa vaikka mitä sointuja.

Miten barre-soinnut muodostetaan otelaudalla?

Barre-otteita voi ottaa kahdella eri tapaa: joko painaen etusormella kaikki kuusi kitaran kieltä alas, tai painamalla 5 alinta. Riippuen kumpaa tyyliä käyttää, otteet näyttävät hieman erilaisilta. Tämän sivun taulukossa on esitelty sekä kuudennelta kieleltä otetut, että viidenneltä kieleltä otetut barre soinnut. (Todellisuudessa barre-otteiksi voidaan kutsua mitä tahansa sointuja, joissa painetaan enemmän kuin 1 kieli alas etusormella, mutta käytännössä nämä 6. ja 5. kielen soinnut ovat ne yleisimmät.)

Barre-otteiden sormitus

Kuten kitaran soitossa yleensäkin, yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole olemassa. Tällä sivulla olemme kuitenkin esitelleet yleisimmän tavan soittaa barré-otteet. Kuuden kielen barresoinnuissa sormitus on seuraavanlainen:

6 kielen soinnut

Etusormi – kaikki kielet
Keskisormi – 3. kieli
Nimetön – 5. kieli
Pikkurilli – 4. kieli

Viiden kielen barresoinnuissa sormitus on puolestaan erilainen. Duuri ja mollisoinnut soitetaan eri sormituksilla:

H-barresointu viidenneltä kieleltä
H-duuri barre-sointu viidenneltä kieleltä – nimettömällä painetaan 4., 3., sekä 2. kieli alas. Tässä tapauksessa alinta kieltä ei soiteta lainkaan.

5 kielen duurisoinnut:

Etusormi – viisi alinta kieltä (paksuinta E-kieltä ei soiteta lainkaan)
Keskisormi – 4. kieli
Nimetön – 3. kieli
Pikkurilli – 2. kieli

Mikäli sormesi eivät taivu tähän, kokeile soittaa niin että painat etusormella samalla tavalla 5 alinta kieltä otelautaa vasten, mutta painat kolme muuta kieltä joko nimettömällä (ks. kuva) tai pikkurillillä alas.

5 kielen mollisoinnut:

Etusormi – viisi alinta kieltä (paksuinta E-kieltä ei soiteta lainkaan)
Keskisormi – 2. kieli
Nimetön – 4. kieli
Pikkurilli – 3. kieli

Tämä on siis lähtökohta. Riippuen eri sointuvariaatioista ja soittajien ominaisuuksista, sormitukset saattavat luonnollisesti vaihdella. Kokeile mikä on itsellesi luonnollisin tapa.

Taulukko: Barre-soinnut

Alla olevissa kuvissa on esitelty yleisimmät barre-otteet. Siirtämällä käden paikkaa otelaudalla ylös tai alas, pystyt muodostamaan eri sointuja pitämällä vasemman käden samassa asennossa.

Barre-soinnut 6. kieleltä

Barre-soinnut kuudennelta kieleltä
Barre-soinnut kuudennelta kieleltä

Barre-soinnut 5. kieleltä

Barre-otteet viidenneltä kieleltä
Barre-otteet viidenneltä kieleltä

Lisää barre-sointuja

Yllä olevissa kuvissa on esitetty aloittelijalle sopivat barre-soinnut, joilla voi soittaa perus duuri- ja mollisoinnut. Mikäli haluat oppia lisää vaativampia barre-sointuja tutustu sointuetsimeen, joka kattaa yli 900 eri sointua.