Kitarat.info > Skaalat > Blues-asteikko

Blues-asteikko kitaralla

Yleisin käytetty bluesskaala eli -asteikko koostuu kuudesta sävelestä: 1, b3, 4, b5, 5, ja b7. Numerot kuvaavat sävelajin säveliä järjestyksessä ja b numeron edessä tarkoittaa alennusta. Esimerkiksi G-duuriasteikon kolmas sävel on h, merkintä b3 puolestaan tarkoittaa että h:n sijaan tulee soittaa sävel b (puoli askelta alempaa). Enemmän musiikin teoriaan perehtyneille; kyseessä on siis mollipentatoninen asteikko, johon on lisätty vähennetty kvintti.

Kitaran otelaudalla asteikko on siirrettävissä eri sävellajeihin sellaisenaan pitämällä sävelten intervallit eli suhteet samoina. Toisin sanoen, vaikka tämän sivun esimerkki onkin G-bluesasteikko, voit käyttää samaa skaalaa myös muissa sävellajeissa siirtämällä sitä ylös tai alaspäin otelaudalla niin, että ensimmäinen sävel 6. kielellä vastaa sävellajia. Esimerkiksi, jos haluat soittaa blues-asteikon sävellajissa A, siirrä kuvio 2 nauhaa ylemmäs ja aloita soittaminen 6. kielen 5. nauhalta.

Bluesasteikko otelaudalla

Alla olevassa kuvassa on esitetty bluesasteikko otelaudalla aloittaen E-kielen kolmannesta nauhavälistä. Punaiset pallot edustavat kuvassa juurisäveltä eli tässä tapauksessa G:tä.

 

Blues-asteikko kitaralla
Yleisin 6 sävelen bluesasteikko kitaralla

Blues-skaala tabulatuureina

Alta löydät saman asteikon myös tabulatuureina. Harjoittele skaalan soittamista edestakaisin kitaran otelautaa pitkin käyttäen kaikkia vasemman käden neljää sormea.

 

|-----------------------------------------------3--6-------
|---------------------------------------3--6---------------
|----------------------------3--5--6-----------------------
|---------------------3--5---------------------------------
|------------3--4--5---------------------------------------
|------3--6------------------------------------------------

Ja sama asteikko toisinpäin.

|------6--3------------------------------------------------
|-------------6--3----------------------------------------
|--------------------6--5--3-------------------------------
|------------------------------5--3------------------------
|---------------------------------------5--4--3------------
|------------------------------------------------6--3------

Tämän perusmuotoisen ja yleisimmän blues-asteikon lisäksi on myös olemassa erinäisiä muokattuja blues-skaaloja, joista myöhemmin lisää.

Tutustu myös:

Duuriasteikko
Luonnollinen molliasteikko
Pentatoninen asteikko