Kitarat.info > Skaalat > Luonnollinen molliskaala

Luonnollinen molliskaala

Luonnollinen molli (natural minor) sisältää 7 säveltä. Aivan kuten duuriskaalakin. Itseasiassa luonnollinen molli sisältää täysin samat sävelet kuin kyseisen mollisävellajin rinnakkaissävellaji. Eli siis täh??

Jokaisella mollisävellajilla on nk. rinnakkaissävellaji, joka on duuri. Ja vastaavasti jokaisella duurisävellajilla on rinnakkaissävellaji joka on molli. Tässä esimerkissämme käytämme luonnollista g-molliasteikkoa. Sen rinnakkaissävellaji on Bb-duuri (joskus myös B-duuri suomalaisissa julkaisuissa). Lyhykäisyydessään rinnakkaissävellajeilla siis on sama etumerkintä (nuottiviivastolla) ja täysin samat sävelet. Tästä ei välttämättä tarvitse tietää tässä vaiheessa oppiakseen molliskaalan kitaralla, mutta suosittelemme, että jos tämä on täyttä hepreaa, luet hieman lisää rinnakkaissävellajeista jossain vaiheessa. Asiat helpottuvat, kun termistö ja teoria tulee tutuksi.

Mistä luonnollisen mollin asteikko soitetaan?

Käytämme esimerkissämme g-mollia. Toisin sanoen luonnollista g-mollia, jonka sävelet ovat g, a, b (eli alennettu h), c, d, es, f ja g (oktaavissa). Harjoituksessa aloitamme skaalan soiton g-sävelestä, 6. kieleltä, kolmannelta nauhalta.

Luonnollinen g-molliskaala otelaudalla

Alla olevassa kuvassa on esitetty luonnollinen g-molliasteikko soitettuna alimmasta mahdollisesta g-sävelestä lähtien.

Luonnollinen g-molliskaala otelaudalla
Luonnollinen g-molliskaala otelaudalla

Luonnollinen g-molliasteikko tabulatuureina

Ja alla sama asteikko tabulatuureina.

Käytä kaikkia vasemman käden sormia:

  • etusormi 3. nauhalle
  • keskisormi 4. nauhalle
  • nimetön 5. nauhalle, ja
  • pikkurilli 6. nauhalle
Käytä neljännen kielen 2. nauhalla etusormea.

Ja sitten harjoittelemaan: Ensiksi matalalta korkeammalle..

|------------------------------3-----
|-----------------------3-4-6--------
|-----------------2-3-5--------------
|-------------3-5--------------------
|-------3-5-6------------------------
|-3-5-6------------------------------

..ja sitten korkealta alaspäin..

|--3--------------------------------
|-------6-4-3------------------------
|-------------5-3-2------------------
|-------------------5-3--------------
|-----------------------6-5-3--------
|-----------------------------6-5-3--

Harjoittele asteikkoa edestakaisin. Muista pitää tempo tarpeeksi alhaisena, jotta tekniikka kehittyy tyylipuhtaaksi.