Kitarat.info > Vinkit ja oppaat > Tabulatuurit

Tabulatuurit: osa 1 – lukeminen ja soittaminen

Tabulatuurit ovat musiikin merkintäkeino, jota hyödynnetään kirjoitettaessa musiikkia erityisesti kitaralle ja muille kielisoittimille. Etsiessäsi kitaran nuotteja netistä törmäät väistämättä sekä sointuihin (chords) että tabulatuureihin (tabulature, tab, tabs).

Tabulatuureja voi verrata nuottiviivastolle merkittyyn musiikkiin. Tabulatuurit ovat vain helpompi tapa esimerkiksi kitaristille soittaa kirjoitettua musiikkia, koska niistä näkee suoraan sormien paikat eri kielillä ja otelaudan nauhoilla. Toisinaan tabulatuureissa on myös merkattu oikean eli näppäilykäden merkit, helpottamaan soittoa. Tällöin ei tarvitse itse pohtia millä sormella mitäkin kieltä tulisi näpätä.

Tabulatuurien lukeminen

Tabulatuureissa on 6 vaakasuunnassa olevaa viivaa, jotka esittävät kitaran kieliä. Viivat on asetettu niin päin, että katsoessasi alas päin kitaran kieliä, osuvat kielten nimet ja numeroinnit kohdilleen. Toisin sanoen, nyt lukisessasi, alin viiva tabulatuureissa on kitaralla ylin kieli eli lähimpänä leukaasi. Numerot tabulatuureissa kertovat, miltä nauhalta kyseistä kieltä tulee vasemmalla kädellä painaa. (Mikäli soitat vasenkätisten kitaraa, kuvittele ohjeistus toisin päin)

Alla olevassa esimerkissä on C-duuri merkittynä tabulatuureiksi. Kyseistä sointua ei kuitenkaan soiteta komppaamalla eli kaikkia kieliä kerralla, vaan järjestyksessä näppäillen jokaista vuorollaan. Viimeinen merkintä tarkoittaa, että kyseiset 3 kieltä soitetaan samaan aikaan.

e|---------0---|
b|-------1-1---|
G|-----0---0---|
D|---2---------|
A|-3-----------|
E|-------------|
Kitaran näppäilykäsi
Kitaran näppäilykäsi

Tabulatuuriviivaston yläpuolella taas on toisinaan kirjaimia, jotka kuvaavat millä oikean käden sormella kyseistä kieltä tulisi näpätä. Sormista käytettävät merkit saattavat hieman vaihdella, riippuen opuksesta ja myös numeroita esiintyy välillä oikean käden sormia kuvatessa, joten ennen soiton aloitusta on hyvä tarkastaa mikä kirjain tarkoittaa mitäkin sormea. Tämän sivun esimerkeissä käytämme seuraavia kirjaimia:

p = peukalo
i = etusormi
m = keskisormi
a = nimetön
c = pikkurilli

Mikäli tabeihin on merkattu oikean käden sormitukset, saattavat ne näyttää silloin esimerkiksi tältä:

  p i m a c
e|---------0---|
b|-------2-----|
G|-----2-------|
D|---2---------|
A|-0-----------|
E|-------------|

Tabulatuureista soittaminen

Tabulatuureista soitetaan kitaraa näppäillen joko sormilla tai plektralla. Teräskielisellä akustisella kitaralla, sormilla soittaessa saundi on pehmeämpi kun taas plektralla soitettaessa kovempi ja metallisempi. Se kumpaa kannattaa käyttää riippuu kappaleesta ja omasta mieltymyksestä. Klassista kitaraa puolestaan näppäillään pääosin vain sormilla.

Mikäli haluat näppäillä kitaraa plektralla, eivät yllä mainitut oikean käden ohjeistukset luonnollisestikaan päde. Plektralla näppäiltäessä on lähtökohtana se, että joka toinen näppäys olisi alaspäin, joka toinen ylöspäin. Tämä kuitenkaan ei pidä läheskään aina kutejaan joten useimmiten näppäilyjärjestyksen joutuu selvittämään itse – mikä parhaiten sopii.

Edellisessä kappaleessa kävimme läpi, kuinka tabulatuurit muodostuvat – numeroilla merkitään vasemman käden sormien paikkaa, kirjaimilla taas oikean käden. Seuraavaksi harjoittelemme sormilla näppäilyä.

Tabulatuuriharjoitus no. 1

Alle on merkitty ensimmäinen yksinkertainen tabulatuurien soittoharjoitus. Mikäli soinnut ovat jo tuttuja, saatat tunnistaa alla olevasta tabeista jonkin soinnun. Kyseessä on siis C-duuri.

Lähtötilanne on seuraava:

1. Ota vasemmalla kädellä C-duuri otelaudalta:

 • Nimetön A-kielen 3. nauhalle
 • Keskisormi D-kielen 2. nauhalle
 • G-kieli on 0, eli vapaa
 • Etusormi b-kielen 1. nauhalle

2. Aseta sormet tabulatuurien yläpuolella olevan merkinnän mukaan ”lepäämään” kielten päälle

 • Peukalo (p) A-kielelle
 • Etusormi (i) D-kielelle
 • Keskisormi (m) G-kielelle
 • Nimetön (a) b-kielelle
 • Pikkurillillä (ei merkitty) voi ottaa tukea kitaran rungosta, jotta käsi pysyy paikallaan

3. Näppää yksitellen jokaista kieltä ja jätä kielet soimaan, lähtien peukalolla liikkeelle.

 p i m a
e|------------|
b|-------1----|
G|-----0------|
D|---2--------|
A|-3----------|
E|------------|

4. Toista harjoitusta niin kauan kunnes jokainen kieli soi puhtaasti ja sävelten aikavälit ovat tasaiset.

Tabulatuuriharjoitus no. 2

Toisessa harjoituksessa otamme hieman pidemmän pätkän, jota tulisi soittaa. Samalla tulisi meidän laskea kahdeksaan kokoajan soittaessamme, jotta pysymme tahdissa. Tabulatuurien alapuolella on merkattuna numerot 1-8 joiden mukaan voi laskea.

Vaihdetaan samalla myös sointua, eli seuraavaksi otamme G-duurin.

1. Ota vasemmalla kädellä G-duuri otelaudalta:

 • Keskisormi E-kielen 3. nauhalle
 • Etusormi A-kielen 2. nauhalle
 • D-kieli on 0, eli vapaa
 • G-kieli on 0, eli vapaa
 • b-kieli on 0, eli vapaa

2. Aseta sormet tabulatuurien yläpuolella olevan merkinnän mukaan ”lepäämään” kielten päälle

 • Peukalo (p) E-kielelle
 • Etusormi (i) D-kielelle
 • Keskisormi (m) G-kielelle
 • Nimetön (a) b-kielelle
 • Pikkurillillä (ei merkitty) voi ottaa tukea kitaran rungosta, jotta käsi pysyy paikallaan

Huomaathan, että tässä harjoituksessa soitetaan kaksi ensimmäistä säveltä peukalolla. Toistaessasi uudestaan saman rivin, tulee peukalolla soittaa 3 säveltä peräkkäin (iskuilla 8., 1. ja 2.). Muista siis ottaa tarpeeksi hidas tempo itsellesi aluksi.

3. Näppää taas yksitellen jokaista kieltä ja jätä kielet soimaan, lähtien peukalolla liikkeelle.

  p p i m a m i p  p p i m a m i p
e|-----------------|-----------------|
b|---------0-------|---------0-------|
G|-------0---0-----|-------0---0-----|
D|-----0-------0---|-----0-------0---|
A|---2-----------2-|---2-----------2-|
E|-3---------------|-3---------------|
  1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8

Tämän monimutkaisempaa asia ei siis yksinkertaisimmillaan ole. Mitä vaikeampia kappaleita haluaa soittaa, sitä vaikeammaksi luonnollisesti myös näppäily tulee.

Tämä oli vasta Tabulatuurit: Osa 1 joten näillä harjoituksilla pääsee jo hieman alkuun. Mikäli intoa ja puhtia vielä riittää niin voit kokeilla hakea jonkun tutun biisin täältä ja harjoitella sen tahtiin näppäilyä. Netistä löytyvissä tabulatuureissa on usein myös merkintöjä (kuten h = hammer-on, p = pull-off), jotka on hyvä opetella mikäli ne eivät vielä ole tuttuja. Yleisimmät merkit on selitetty seuraavalla sivulla Tabulatuurit osa 2: merkit ja selitykset.

Tutustu myös: