Kitarat.info > Vinkit ja oppaat > Tabulatuurit > Tabulatuurien merkit ja selitykset

Tabulatuurien merkit ja selitykset

Tabulatuurit osa 1: lukeminen ja soittaminen käsitteli tabulatuurien perusteita. Opimme kuinka tabulatuureja luetaan ja soitetaan kun kyseessä on yksinkertainen näppäilyharjoitus. Tältä sivulta löydät selitykset yleisimmille tabulatuurien merkinnöille sekä selitykset, miten merkinnät soitetaan.

Netistä löytyvien tabulatuurien merkinnät ovat englanninkielisiä, joten tällä sivulla on avattu selitykset suomeksi.

 

h = hammer-on

Esimerkki 1: hammer-on

|-5h7----------10h13----|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

Hammer-on merkillä (h) merkattuja säveliä soitettaessa ensiksi painetaan tabulatuureissa ensimmäisenä oleva sävel vasemman käden sormella alas ja näpätään kieltä oikealla kädellä.

Kielen soidessa painetaan jollain toisella vasemman käden sormella seuraava (h:n jälkeen tuleva) sävel alas päästämättä ensimmäistä säveltä vapaaksi. Kieltä ei näpätä oikealla kädellä uudelleen.

Kokeile yllä olevaa harjoitusta painamalla ensiksi etusormella viidenneltä nauhalta, sen jälkeen näppää kieli soimaan ja paina kieltä nimettömällä seitsemänneltä nauhalta. Ylemmän äänen tulisi jäädä soimaan. Toista harjoitus eri kielillä ja eri nauhoilta.

 

p = pull-off

Esimerkki 2: pull-off

|-7p5----------13p10----|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

Pull-off soitetaan päinvastoin kuin yllä esitelty hammer-on. Ensiksi näpätään soimaan ylempi nuotti (tässä 7. nauha) ja sävelen soidessa vedetään sormi pois, jolloin alempi ääni jää soimaan. Kieltä ei näpätä toista kertaa sävelten välissä.

Kokeile yllä olevaa harjoitusta asettamalla sormet samalla tavoin kuin yllä – etusormi 5. nauhalle ja nimetön 7. nauhalle. Paina molemmista nauhaväleistä. Näppää kieli soimaan ja vedä nimetön pois jolloin 5. nauhan ääni jää soimaan. Jotta ääni ei demppaannu (vaimene), vapauta nimetön niin, että vedät sormen ns. alakautta (lattiaa kohti) samalla painaen sitä otelautaa vasten. Näin saat annettua lisäpontta äänelle näppäämättä kieltä uudelleen.

 

b = bend

Esimerkki 3: bend

|-----------------------|
|---10b12---------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

Bend tarkoittaa taivutusta. Nimensä mukaisesti kieltä taivutetaan otelaudalla joko alaspäin (E, A ja D-kielet eli 3 ylintä) tai ylöspäin (G, b ja e-kielet eli 3 alinta). Ylläolevassa esimerkissä 2.kieli painetaan alas 10. nauhan kohdalta ja sen jälkeen kieltä taivutetaan ylöspäin pitämällä kieli kokoajan kiinni otelaudassa. Kyseisessä esimerkissä taivutus on yhden sävelaskeleen korkuinen (2 nauhaväliä, 10->12) joten taivutuksen jälkeen soivan äänen tulisi kuulostaa samalta kuin, jos soittaisit kyseistä kieltä 12. nauhalta.

Puhtaan bend:in aikaansaaminen vaatii harjoittelua ja kärsivällisyyttä. Kokeile ylläolevaa esimerkkiä niin, että asetat vasemman käden nimettömän 10. nauhalle, keskisormen 9. nauhalle ja etusormen 8. nauhalle. Tällöin saat enemmän voimaa kielen taivutukseen. Näppää kieli soimaan oikealla kädellä ja taivuta sitä ylöspäin. Kuulet kuinka sävelkorkeus nousee. Tietääksesi kuinka paljon kieltä tulisi taivuttaa, kannattaa kokeilla aluksi näpätä pelkkä 12. nauha soimaan, jotta tavoiteääni jää muistiin. Toista harjoitusta sen jälkeen niin kauan, että onnistut löytämään saman äänen taivuttamalla.

HUOM: Oppiaksesi oikean tekniikan kannattaa pyytää neuvoa kitaransoiton opettajalta tai vähintään katsella opetusvideoita netistä.

 

r = release

Esimerkki 4: bend and release

|-----------------------|
|---10b12r10------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

R eli Release merkintä tarkoittaa, että kielen taivutus vapautetaan ja kieli palautuu normaalitilaan eli suoraksi. Release-merkintää käytetään useimmiten yhdessä bend-merkinnän kanssa.

Kokeile yllä olevaa esimerkkiä niin, että painat ensiksi kielen alas 10. nauhalta. Taivuta kieltä ylöspäin kuten esimerkki 3:ssa ja palauta kieli normaaliasentoon sen jälkeen. Pidä kieli kokoajan tiukasti painettuna otelautaa vasten. Toista harjoitusta kunnes saat äänen soimaan puhtaasti koko taivutuksen ja vapautuksen ajan.

 

/ ja \ = slide up or down

Esimerkki 5: slide up ja slide down

|-------------12\9------|
|---10/12---------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

Slide soitetaan liu’uttamalla sormea ylös tai alas nauhalta toiselle. Kieltä painetaan kokoajan otelautaa vasten. Kokeile yllä olevaa esimerkkiä asettamalla ensiksi etusormi 2. kielen 10. nauhalle. Näppää kieli soimaan ja liu’uta sormi 12. nauhalle painaen kieltä kokoajan otelautaa vasten.

Kokeile myös toisin päin eli paina 1. kielen 12. nauhalta, näppää kieli soimaan ja liu’uta alas 9. nauhalle jättäen kieli soimaan.

 

~ = vibrato

Esimerkki 6: vibrato

|-----------------------|
|---10~ --------10~ ----|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|

 

Vibratolla saadaan säveleen huojuntaa. Tarkoituksena on saada säveleen lisää väriä taivuttamalla kieltä edestakaisin, painaen kokoajan otelautaa vasten. Vibratoa saatetaan merkitä toisinaan myös v-kirjaimella (esim. |—5vvvvv—-| )

Vibrato-tekniikoita on useita, joihin kannattaa tutustua heti alkuun. Yksi hyvä esimerkki on tämä (englanninkielinen) video, jossa opetetaan 3 erilaista tyyliä soittaa vibrato.

 

P.M. = palm muting

Esimerkki 7: palm mute

|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-----------------------|
|-3-3-3-3---------------|
  p.m.

 

Palm muting (vapaa suom. kämmenellä vaimennus) tarkoittaa, että oikean käden kämmentä käytetään vaimentamaan kieliä, jotta ne eivät soisi vapaasti. Palm mutingia käytetään erityisesti rock- ja heavy-musiikissa.

Kokeile yllä olevaa esimerkkiä painamalla 6. kielen 3. nauha alas vasemmalla kädellä. Aseta oikea kämmen hellästi ”lepäämään” kielen päälle ja soita kieltä plektralla. Kuulet kuinka kieli ei soi vaan ”demppaantuu”.

 

Yhteenveto

Tällä sivulla esittelimme yleisimmät merkit ja symbolit, joita netistä löytyvissä tabulatuureissa esiintyy. Merkit saattavat hieman vaihdella, mutta yleensä tabulatuureissa on nk. ”Legend”, jossa on selitetty eri symbolien merkitykset. Paras harjoitus on yrittää kuunnella kyseistä kappaletta ja pyrkiä selvittämään itse miten kyseiset sävelet on soitettu. Yleensä korvalla tunnistaa pienen harjoituksen jälkeen melko helpostikin esimerkiksi bend:it ja palm mutet.

Tutustu myös:

Tabulatuurit osa 1: Perusteet

Sointujen muodostaminen kitaralla

Sointutaulukko (.pdf)